<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Objectives

TUR 110 Dil ve Anlatım II dersi öğrencilerin yazılı, sözlü ve elektronik anlatım biçimlerinde alımlama, değerlendirme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Dersin ilk modülü, özel olarak yazılı akademik metinleri nitelikli bir şekilde okuma becerisinin geliştirilmesine ve başarılı yazılı akademik metinler oluşturabilmeleri için ihtiyaç duyacakları becerilerin öğrencilere kazandırılmasına odaklanmaktadır. Bu modül kapsamında öğrencilerin Türkçe akademik metinlerle etkileşimini artıracak ve akademik metinlerin örüntüsünü derinlikli olarak anlamalarını sağlayacak uygulamalara yer verilir. Dersin diğer modüllerinde öğrencilerin hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, sunum ile mülakat gibi yaygın sözlü anlatım türlerinde başarılarını artırmaya ve elektronik metinlere dair derinlikli bir algı geliştirmelerini sağlamaya odaklanılır.