<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Learning Outcomes

TUR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler;