<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Objectives

TUR102 Türkçe II dersi temel olarak öğrencilerin sözlü ve elektronik anlatım farkındalığını geliştirmeyi, toplum önünde konuşma, sunum ve mülakat becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilere elektronik metin yazarlığı alışkanlığını kazandırmayı amaçlamaktadır.