<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Objectives

TUR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım dersinde öğrencilerin farklı sözlü anlatım türlerinde ustalık kazanması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrencilere etkili konuşmak için yapılması gerekenler, başarılı bir konuşma metninin planlanması ve konuşmanın sunumu esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar sunulacaktır. Öğrencilerin ders içi gelişimleri yazılı sınavlara ek olarak sözlü sunum ve konuşma görevleriyle ölçülecektir. Ders kapsamında günümüzün en yaygın metinleri olan elektronik metinler de incelenecek ve farklı elektronik metin türlerinin kullanımı ve üretimi konusunda örnekler verilerek öğrencilerin bu metin türlerinin hâkim üreticileri olmaları sağlanacaktır.