<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Objectives

Bu dönemin sonunda öğrenciler;

- Yazılı ve sözlü anlatım türleri hakkında bilgi sahibi olacak,

- İşlevsel türleri günlük yaşantımızdaki kullanım alanlarını tanıyacak,

- Öğretici ve bilgilendirici türleri ayırt edebilecek,

- Bilimsel, eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı düşünme alışkanlığı zanacak