<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Objectives

TUR101 Türkçe I dersi temel olarak öğrencilerin anadili farkındalığını geliştirmeyi, dili kullanım becerilerini kuvvetlendirmeyi ve öğrencilere medya okur yazarlığı alışkanlığını kazandırmayı amaçlamaktadır.