<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Objectives

TUR103 Türkçe I: Yazılı Anlatım dersi kapsamında metin kavramının betimlenmesi, metnin kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin araştırılması, teknolojinin metin fikrinde yarattığı değişimin izlenmesi amaçlanır. Bu kapsamda metinler çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılır ve her bir sınıftaki metinlerin hangi duygu/düşünce bağlarını hangi yollarla kurduğu ve hakîm anlatım biçiminin ne olduğu gözlemlenir. Önermeden cümleye, cümleden metne uzanan süreç aşamalı olarak incelenir. Derste öğrencilerin profesyonel hayatlarında kullanacakları ve işlevsel metinler olarak adlandırılan özgeçmiş, kapak mektubu, dilekçe, tutanak, niyet mektubu gibi türlerin nasıl üretileceği de ele alınır.