<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Learning Outcomes

TUR 103 Türkçe I: Yazılı Anlatım dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler;