<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=noscript.html"> METU | Course Syllabus

Course Learning Outcomes

Bu dersi başarılı olarak geçen öğrenciler;

- Sözlü anlatımda başarılı olmanın yollarını açıklar,

- Karşılıklı iletişim kurar ve takım çalışması yapar,

- Araştırma, okuma ve bilgilenme yeteneklerini geliştirir.

- Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını açıklar,

- Bilimsel bir konuyu araştırır ve sunma becerisini arttırır.